search

Workshop hos TC Group

Tags:  Workshop Architecture

S 03

Arkitektur workshop som kickoff

TC stod overfor, at skulle genopfinde en arkitektur for deres software til forskellige varianter af guitar fodpedaler. Jens Alsig, softwaregruppens koordinator, udtrykte det klare ønske, at TC ville have mere tid til at udvikle flere og bedre produkter. TC tog derfor kontakt til Strongminds for at få sparring og hjælp til facilitering i forbindelse med opstarten af forbedringstiltagene.

Det var vigtigt for TC, at vejen frem sikrede ejerskab over de processer, tools, osv. der blev udviklet. Der blev derfor aftalt en kickoff workshop med fokus på at få etableret grundlaget for en backlog af arkitekturopgaver, som TC selv kunne arbejde videre med.

"Strongminds var yderst velforberedt til workshoppen, hvor vi frembragte en draft version af den kommende arkitektur. Denne workshop har skabt en ny måde at tænke på i softwaregruppen hvor arkitektur, design og genbrugelighed er blevet en del af det daglige arbejde." --Jens Alsig, Engineer, Software

Strongminds

Strongminds er et software-udviklingshus i vækst. Vi har solid erfaring med cloududvikling og integration af forretningssystemer og andet udstyr. Vi gør det, vi er bedst til, så du kan koncentrere dig om at geare udviklingen af din IT-platform.

Kontakt Icon Kontakt

Strongminds ApS

INCUBA - Katrinebjerg

Åbogade 15 

DK - 8200 Århus N

 

T: (+45) 7026 6416

E: info@strongminds.dk

BITS-konferencen

Strongminds står bag BITS – en softwarekonference. Konferencen er henvendt specielt til udviklere, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for agil softwareudvikling og solidt softwarehåndværk.