search

Samarbejde

Hos Strongminds er det jer, der bestemmer formen for vores samarbejde. Vi tilbyder grundlæggende tre forskellige samarbejdsmodeller:

  • rammeaftaler
  • agile kontrakter
  • fastprisaftaler

I har derfor mulighed for at vælge den samarbejdsform, der passer bedst til jeres organisation, og efter en indledende snak kan vi naturligvis finjustere vores samarbejde efter eventuelle særlige behov, der skal tages i forbindelse med udviklingen af softwareprojektet.

Se mere om de forskellige former for samarbejde nedenfor, og kontakt os, så vi også kan hjælpe dig i gang.

Rammeaftale

Med en rammeaftale har vi på forhånd aftalt de vilkår, vi skal arbejde ud fra. Du kender dermed de ydre rammer for projektet og kan selv være med til at skalere aftalen, såfremt behovet vokser. En rammeaftale er en meget anvendt måde at bemande projekter på og er særligt anvendelig, hvis projektet blot skal køre i kort tid. Der er ingen skjulte eller uforudseelige omkostninger, og du kender maksimumprisen på forhånd.

Agil kontrakt

Det er vores holdning, at en agil kontrakt er den form for samarbejde, der er mest gunstig for både jer og os, da vi sammen kan opnå resultater med en bedre indtjening.

S 08

Det skyldes, at vi med en agil kontrakt aftaler, at I modtager delleverancer med velfungerende software og at I efter hver delleverance har muligheden for at stoppe den resterende softwareudvikling, såfremt det hidtil udviklede software dækker den vigtigste del af jeres behov. Vi udvikler og afleverer nemlig den funktionalitet, der har den højeste forretningsværdi først, og maksimerer dermed værdiskabelsen så tidligt i projektforløbet som muligt.

I vurderer løbende projektets modenhed, og hvis der er opnået en tilstrækkelig forretningsværdi, kan I vælge at standse softwareudviklingen, hvorefter vi modtager en bonus, der fastsættes ved projektstart. På denne måde deler vi risikoen og optimerer profitten i begge virksomheder, hvilket sparer tid, penge og ærgrelser.

Fastprisaftale

Vi kan også fra projektstart have aftalt en fast pris, så I med ro i sindet kan sætte softwareudviklingen i gang, fordi omkostningerne kendes på forhånd.

I nogle tilfælde kan vi aftale at starte med et forprojekt, hvor vi får undersøgt og afklaret prisen på netop dit softwareudviklingsprojekt, og vi tager også højde for eventuelle usikkerheder i forbindelse med prissætningen. Dermed kan du være sikker på, at dit budget holder, og at du får  lige netop den software, du har bestilt, uden prisoverraskelser.

Kontakt os, så vi kan tale nærmere om, hvilken samarbejdsmodel der passer bedst til dig og dit projekt.

Strongminds

Strongminds er et software-udviklingshus i vækst. Vi har solid erfaring med cloududvikling og integration af forretningssystemer og andet udstyr. Vi gør det, vi er bedst til, så du kan koncentrere dig om at geare udviklingen af din IT-platform.

Kontakt Icon Kontakt

Strongminds

INCUBA - Katrinebjerg

Åbogade 15 

DK - 8200 Aarhus N

 

T: (+45) 7026 6416

E: info@strongminds.dk

ERFA-gruppe for softwareudviklingschefer

Strongminds After Work er en ERFA-gruppe for softwareudviklingschefer i Østjylland med en LinkedIn-gruppe og relevante gå-hjem-møder, der kan skabe samarbejde, dialog og relationer. Sammen vil vi løfte og udvikle niveauet og miljøet for softwareudvikling som profession. Er det noget for dig, så kontakt os gerne.